Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorSelinger, Martincs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:26:50Z
dc.date.available2014-08-05T10:26:50Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104772
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spojenou s optimalizací výrobních procesů při výrobě kontejnerů v závodě Wanzl spol. s r.o.. Cílem práce je nalezení vhodných technicko-organizačních řešení, která by vedla k eliminaci plýtvání při seřizování vybraných strojů na pracovištích podílejících se na výrobě dílců potřebných pro kompletaci kontejnerů. Práce obsahuje výsledky náměrů seřizovacích činností a jejich podrobný popis pro vybrané stroje, způsoby užití metod štíhlé výroby pro analýzu a optimalizaci procesů na pracovištích (SMED, 5S, Procesní analýza), výpočet optimálních výrobních dávek pro vybrané dílce nebo skupinu dílců a návrhy technicko-organizačních opatření pro zjednodušení a zkrácení dob trvání seřizovacích činností.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issues of optimizing the production processes within the manufacture of containers in the factory of Wanzl company. The objective of the work is to find appropriate technical and organizational solutions that would lead to the elimination of waste in the course of assembling the selected machines in the workplaces involved in the manufacture of the component parts needed for the assembly of the containers. The thesis presents the results of the measuring of the assembling activities and their detailed description for the selected machines, as well as the methods of lean manufacturing to analyze and optimize the processes on the workplaces (SMED, 5S, process analysis), to calculate optimal quantities of the selected component parts, or group of parts, and to suggest the technical and organizational measures to simplify and streamline the assembling activities.en
dc.format.extent5233927 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject5Scs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectSMEDcs
dc.subjectprocesní analýza.cs
dc.subject5Sen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectSMEDen
dc.subjectprocess analysis.en
dc.titleOptimalizace výrobních procesů při výrobě kontejnerůcs
dc.title.alternativeOptimization of Production Processes in the Manufacture of Containersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKrestýn, Michalcs
dc.date.accepted2014-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.contributor.consultantKrestýn, Michalcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSEL064_FS_N2301_2303T002_10_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record