Show simple item record

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorDittrich, Radimcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:25:50Z
dc.date.available2014-08-05T10:25:50Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104712
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem mobilních hydraulických nůžek schopných přestřihnout důlní obloukovou výztuž, a to přímo v důlních podmínkách. Cílem je zkrácení času, který potřebuje stávající technologie. V úvodu je zpracována rešerše zabývající se převážně výztuží, zdroji tlaku a konkurenčními nůžkami na českém trhu. Na základě získaných informací a experimentu je zjištěna potřebná střižná síla a určen způsob střihu. Pro tyto parametry je navrženo vhodné konstrukční řešení se všemi komponenty. Ty jsou následně zkontrolovány pomocí pevnostní analýzy v MKP. V závěru je popsán montážní a pracovní postup a provedeno ekonomické shrnutí s návrhem možných konstrukčních úprav. V příloze je výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of mobile hydraulic scissors able to cut arched mining reinforcement right in the mining conditions. The aim of such a device is to shorten the time period currently needed when using the so far available technology. The introduction of the thesis presents a background research concerning mainly reinforcements and girders, pressure sources and by competition provided hydraulic scissors available on the Czech market. Based on the acquired information and the carried out experiment, a required shear force and shearing technique are designed. These are then calibrated with the means of a stress analysis in FEM. The conclusion describes the process of assembling and operating such a device and there also is an economical summary with a proposal of possible construction adjustments included. The annexes of the thesis include the entire documentation.en
dc.format.extent2833612 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstřihcs
dc.subjectnůžkycs
dc.subjecthydraulikacs
dc.subjectocelová výztužcs
dc.subjectdůlcs
dc.subjectcuten
dc.subjectshearsen
dc.subjecthydraulicen
dc.subjectsteel supporten
dc.subjectmineen
dc.titleHydraulické nůžkycs
dc.title.alternativeHydraulic Shearsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNeumann, Tomášcs
dc.date.accepted2014-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDIT0004_FS_N2301_3909T001_70_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record