Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martincs
dc.contributor.authorŠčerbová, Nikolacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:24:31Z
dc.date.available2014-08-05T10:24:31Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104627
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem této práce je rozčlenit kapitálovou strukturu a zdroje dat pro následnou finanční analýzu. Definovat analýzu kapitálové struktury podniku dle různých ukazatelů. Popsat teorii optimální kapitálové struktury. Vyhodnotit silné a slabé stránky kapitálové struktury na základě fiktivního příkladu podniku a následně navrhnout optimální kapitálovou strukturu.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to compartmentalize capital structure and data sources for next financial analysis. Define the analysis of capital structure in the industrial enterprise by different pointers. Describe theory of the optimal capital structure. Evaluate strong and weak sides of capital structure based on fictitious example enterprise and then propose an optimal capital structure.en
dc.format31, [12] l. : il.cs
dc.format.extent3272302 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkapitálová strukturacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectcapital structureen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectassetsen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectbalance sheeten
dc.titleAnalýza kapitálové struktury průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeThe Analysis of Capital Structure in the Industrial Enterpriseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401857cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSikorová, Andreacs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSCE0001_FMMI_B3922_6208R123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record