Show simple item record

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorRutka, Radovancs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:23:23Z
dc.date.available2014-08-05T10:23:23Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104541
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce Ukazatele finanční analýzy výrobního podniku se věnuje problematice poměrových ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována popisu současných metod provádění finanční analýzy. Druhá část práce se věnuje specifikaci konkrétních poměrových ukazatelů. Závěrečná část práce je zaměřena na samotné zhodnocení možností a omezení využití vybraných poměrových ukazatelů v rámci hodnocení finančního zdraví výrobního podniku.cs
dc.description.abstractBachelor thesis entitled Indicators of Financial Analysis Production Company deals with the issue of financial analysis ratios. The work is divided into main three parts. The first part forms a description of current methods of financial analysis. The second part is devoted to a specification of particular financial ratios. The last part is focused on assessment of the possibilities and the limitations of selected financial ratios regarding the financial health of the production company.en
dc.format35 l. : il.cs
dc.format.extent2919685 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectzdroje finanční analýzycs
dc.subjectpoměrové ukazatele finanční analýzycs
dc.subjectmožnosti a omezení poměrových ukazatelů finanční analýzycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectmethods of financial analysisen
dc.subjectsources of financial analysisen
dc.subjectratios of financial analysisen
dc.subjectpossibilites and limitations of financial analysis ratiosen
dc.titleUkazatele finanční analýzy výrobního podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysis Indicators of the Production Enterpriseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature20141854cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBesta, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisRUT022_FMMI_B3922_6208R123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record