Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorDoležel, Petrcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:22:15Z
dc.date.available2014-08-05T10:22:15Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104455
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV této diplomové práci se budu zabývat problematikou systému řízení zásob v průmyslovém podniku SIGMA 1868 spol. s. r. o. V úvodní teoretické kapitole je stručně nastíněn historický vývoj logistiky a její definice ve smyslu vědní disciplíny. V další části se lze seznámit se zásobováním a důležitým článkem systému, kterými jsou zásoby. V praktické části je provedena klasifikace zásob za pomocí několika metod a následné jejich vyhodnocení. Výsledky analýz by měli pomoci vedení společnosti SIGMA 1868 spol. s. r. o. v rozhodování o držení velikosti zásob.cs
dc.description.abstractIn this thesis I deal with the issue of inventory management systém in an industrial company, which is called SIGMA 1868 spol. s. r. o. The theoretical chapter briefly outlines the historical development of logistics and it is definition in terms of scientific discipline. In the next chapter you can learn about supply and an important element of the system, which are stocks. In the practical chapter, there is a clasification of inventory here using several methods and their subsequent evaluation. The results of the analyzes should help the management of SIGMA 1868 spol. s. r. o. in decising on the size of holding inventory.en
dc.format51, [17] l. : il.cs
dc.format.extent2927148 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectklasifikace zásobcs
dc.subjectanalýza ABCcs
dc.subjectanalýza XYZcs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectclassification of inventoryen
dc.subjectABC analysisen
dc.subjectXYZ analysisen
dc.subjecttechnical reservesen
dc.titleŘízení zásob ve společnosti SIGMA 1868 spol. s r. o.cs
dc.title.alternativeInventory Management in the Company SIGMA 1868 spol. s. r. o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401588cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠvec, Radekcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDOL0014_FMMI_N3922_6208T123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record