Show simple item record

dc.contributor.advisorHalfarová, Petracs
dc.contributor.authorStružková, Radkacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:21:23Z
dc.date.available2014-08-05T10:21:23Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104388
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce zpracovává téma benchmarking a nejlepší praxi v prostředí dopravního podniku. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti benchmarkingu. Druhá část zpracovává benchmarking v dopravním podniku Ostrava a.s. Provádí se ve čtyřech fázích, kterými jsou plánování, sběr dat, analýza a zlepšování. Součástí fáze zlepšování se podávají návrhy opatření na zlepšení v konkrétní organizaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with the topic of benchmarking and best practice in the environment of a transport company. The thesis is divided into two parts. The first part deals with theoretical knowledge of benchmarking. The second part addresses benchmarking in the public transport company Ostrava. It is carried out in four phases, namely planning, data collection, analysis and improvement. As a part of the last phase – improvement – proposals for improvement in the particular company are made.en
dc.format.extent4345029 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbenchmarking, nejlepší praxe, dopravní podnik, zlepšovánícs
dc.subjectbenchmarking, best practice, transport company, improvementen
dc.titleBenchmarking a nejlepší praxe v prostředí dopravního podniku.cs
dc.title.alternativeBenchmarking and Best Practice in Transport Company.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKadlučka, Romancs
dc.date.accepted2014-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantDvorská Prášková, Martinacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSTR711_FMMI_N3922_3902T041_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record