Show simple item record

dc.contributor.advisorKrausová, Emiliecs
dc.contributor.authorHolubová, Leacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:20:44Z
dc.date.available2014-08-05T10:20:44Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104341
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je určení nákladového zatížení společnosti v případě vzniku pracovního absenčního úrazu. Na základě analýzy konkrétních pracovních úrazů dané společnosti vzniklých v letech 2008 - 2013 byla vypracována metodika výpočtu očekávaných nákladů (sloužící pro odhad nákladů) a metodika výpočtu celkových nákladů. Z rozborů konkrétních pracovních úrazů byly získány také další významné informace, které poukazují na určité zákonitosti ve vzniku pracovních úrazů.cs
dc.description.abstractMain target of this Diploma Thesis is the determination of cost burden of the company in case of occurrence of lost time injury. Based on analysis of concrete working injuries in given company incurred in the years 2008 - 2013, the methodology for expended costs calculation was elaborated (which serves for estimate costs) and also the methodology for calculation of the total costs. Also other important information, which refers to specific regularities in the creation of working injuries, was obtained from the analysis of concrete working injuries.en
dc.format53 l. : il.cs
dc.format.extent3453103 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpracovní úrazcs
dc.subjectúrazovostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectworking injuryen
dc.subjectaccident rateen
dc.subjectrisken
dc.subjecthealth safety and preservationen
dc.subjectcostsen
dc.titleTechnicko-ekonomická analýza příčin a důsledků úrazovosti v metalurgickém podnikucs
dc.title.alternativeTechnical and Economic Analysis of Causes and Consequences of Accident Occurrence in Metallurgical Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401594cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVálková, Věracs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHOL0032_FMMI_N3922_6208T123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record