Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorPoledník, Romancs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:20:15Z
dc.date.available2014-08-05T10:20:15Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104308
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout optimalizaci zásob nedokončené výroby ve výrobním podniku Krnovské opravny a strojírny s. r. o. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje logistiku, zásoby a štíhlou výrobu. Praktická část nejprve popisuje logistiku firmy a výrobní program. V další častí analyzuje současný stav zásob a zaměřuje se na nedokončenou výrobu v souvislosti s průběžnou dobou výroby a průtokem. Dále vysvětluje způsob plánování a popisuje dynamické rozvrhování jako nástroje urychlujícího průtok výroby. V poslední části navrhuji doporučení na zlepšení současného stavu a vysvětluji jejich ekonomické přínosy.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to propose work-in-process inventory optimization in the Krnovske opravny and strojirny, ltd. company. The thesis has two sections - theoretical and practical part. The theoretical part describes the logistics, inventory and lean manufacturing. The practical part begins describing logistics and production program of the company. In the next section there is an analysis the current stocks level and aims to work – in - process in connection with the production lead time and throughput. It also explains the method of planning and describes the dynamic scheduling as a tool for accelerating the throughput in production. In the last section, I propose recommendations to improve the current situation and explain their economic benefits.en
dc.format57 l. : il.cs
dc.format.extent2933982 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectprůběžná doba výrobycs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectdynamické rozvrhovánícs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectthroughput timeen
dc.subjectplanningen
dc.subjectdynamic schedulingen
dc.titleLogistika výroby ve společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o.cs
dc.title.alternativeProduction Logistics in Company Krnovské opravny a strojírny, s.r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401621cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKutáč, Josefcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPOL397_FMMI_N3922_6208T123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record