Show simple item record

dc.contributor.advisorBuchtová, Janacs
dc.contributor.authorBurdová, Michaelacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:19:54Z
dc.date.available2014-08-05T10:19:54Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104287
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti BONATRANS GROUP a.s. za účelem zhodnocení její výkonnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) a na výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Informace získané z teoretické části jsou využity jako podklad pro praktickou část. Zde je provedena analýza jednotlivých ukazatelů a na základě výsledku zhodnocena výkonnost společnosti. V praktické části, je také podrobně popsáno jakým způsobem se informace získané z účetnictví v této společnosti využívají.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a financial analysis of the BONATRANS GROUPS a.s. company to evaluate its productivity. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theorical one concentrates on accountant statements (balance sheet, statesment of profits and losses, cash flow) and on calculations of financial analysis particular indicators. Information made of the theoretical part is used as a base for the practical part. There is performed the analysis of these indicators. On the basis of results of the analysis there is evaluated the productivity of the company. In the practical part of this thesis there is also given a detailed description of application of information gained from the company accountancy.en
dc.format62 l. : il.cs
dc.format.extent4494539 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectaccountancyen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheet of profits and lossesen
dc.subjectcash flowen
dc.titleVyužití informací účetnictví pro řízení podniku a hodnocení jeho efektivnostics
dc.title.alternativeThe Utilization of Accounting Information for Management and Efektivity Analysis of Propertyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401584cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeStrouhal, Jozefcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBUR0015_FMMI_N3922_6208T123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record