Show simple item record

dc.contributor.advisorVožda, Michalcs
dc.contributor.authorPavlíková, Vendulacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:09:59Z
dc.date.available2014-08-05T10:09:59Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104004
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mapováním elektrických potenciálů z povrchu hrudníku. Tato metoda snímání elektrické aktivity srdce je relativně novým způsobem zkoumání srdeční aktivity. Z důvodu složitosti měření se běžně nevyužívá v klinické praxi na rozdíl od EKG. Hustou sítí elektrod na povrchu hrudníku se zkoumá šíření elektrických potenciálů na jeho povrchu a také to, jak se potenciál šíří v závislosti na srdeční revoluci. Když jsou data naměřená, je důležité je zpracovat. Zpracováním dat se rozumí nejprve jejich předzpracování, které naměřený signál oddělí od rušivých vlivů s ohledem na zachování kvality signálu. A následné zpracování dat a vytvoření okamžitých amplitudových map (jedna z možných map), kde je zobrazeno šíření potenciálu na povrchu hrudníku. Z naměřených map je možné dále diagnostikovat srdeční poruchy díky vyšší diagnostické hodnotě, kterou zajišťuje hustější osazení elektrod.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with Body Surface Potential Mapping. This method is relatively new way of measuring electrical activity of heart. Because of its complexity is not ordinarily used in a clinical practice unlike ECG. Measuring of electrical potential is realized by dense net of electrodes on the chest surface. Once data have been measured, it is needed to process them. Processing of data means firstly their prepocessing, where signal is separated from undesirable drift in order to not making the less quality signal. Then there is a creating the amplitude map (one of possible map), where spreading the potential on the chest surface is displayed. Potential maps serve to better diagnosis of heart diseases thanks to dense net of electrodes.en
dc.format.extent4902035 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectmapování elektrických potenciálů z povrchu hrudníkucs
dc.subjectbiopotenciálcs
dc.subjectelektrodacs
dc.subjectfiltrycs
dc.subjectinterpolacecs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectECGen
dc.subjectBSPM - Body Surface Potential Mappingen
dc.subjectbiopotentialen
dc.subjectelectrodeen
dc.subjectfilteren
dc.subjectinterpolationen
dc.subjectmappingen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectGUIen
dc.titleMapování elektrických potenciálů z povrchu hrudníkucs
dc.title.alternativeMapping of Electrical Potentials from the Chest Surfaceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePodlipná, Petracs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAV0113_FEI_B2649_3901R039_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record