Show simple item record

dc.contributor.advisorAugustynek, Martincs
dc.contributor.authorČvančara, Martincs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:56:18Z
dc.date.available2014-08-05T09:56:18Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103750
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření softwaru pro objektivní hodnocení sítnicového pozadí. Za klíčové oblasti, které jsou v práci řešeny, lze považovat návrh a realizaci detekce a výpočtu geometrických parametrů terče zrakového nervu. Dále realizace funkce pro součet sítnicových lézí a k tomu následné statistické vyhodnocení v podobě grafů. Velká pozornost byla také věnována realizaci funkce pro hodnocení vzdálenosti morfologických změn na sítnici a funkci pro výpočet zakřivení cév. Poslední část práce byla zaměřena na realizace funkce pro vizuální subtrakcí obrazových výstupů a popis grafického rozhraní softwaru RETINA_0.6.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to create software for the objective evaluation of retinal background. The key areas which are solved in this work can be considered as the design and implementation of detection and calculation of geometrical parameters of the optic nerve. Furthermore, implementation function for the sum of retinal lesions and the subsequent statistical evaluation in the form of graphs. Great attention was also devote to the implementation function for evaluating the distance of morphological changes in the retina of a function to calculate the curvature of the vessel. The last part focuses on the implementation of visual features for image subtraction outputs a description of the GUI software RETINA_0.6.en
dc.format.extent4764119 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRETINA_0.6cs
dc.subjectretinopatie nedonošených dětícs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectsítnicecs
dc.subjectsítnicové lézecs
dc.subjectzakřivení cévcs
dc.subjectvzdálenosti a délkycs
dc.subjectRETINA_0.6en
dc.subjectretinopathy of prematurityen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectretinaen
dc.subjectretinal lesionsen
dc.subjectcurvature vesselsen
dc.subjectthe distance and lengthen
dc.titleAlgoritmus pro hodnocení sítnicových obrazůcs
dc.title.alternativeAlgorithm for the Evaluation of Retinal Imagesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTimkovič, Jurajcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.contributor.consultantTimkovič, Jurajcs
dc.contributor.consultantKolarčík, Lukášcs
dc.contributor.consultantKubíček, Jancs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCVA0006_FEI_N2649_3901T009_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record