Show simple item record

dc.contributor.authorStará, Marie
dc.contributor.authorČajka, Radim
dc.contributor.authorJanulíková, Martina
dc.contributor.authorBuchta, Vojtěch
dc.date.accessioned2014-02-18T09:09:41Z
dc.date.available2014-02-18T09:09:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2013, roč. 13, č. 1, s. 9-16 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101695
dc.description.abstractPříspěvek se věnuje experimentálnímu měření deformací v místě lokálního namáhání zdiva od dodatečného předepnutí. Měření jsou prováděna na zděném rohu, který je vestavěn do laboratorního zařízení. Laboratorní zařízení bylo navrženo a vyrobeno na Stavební fakultě VŠB-TUO v ČR a je určené pro měření trojosé napjatosti zdiva. Ve zděném rohu jsou vloženy dvě předpínací tyče umístěné v různých výškách a upevněny do kotevních desek, které slouží pro přenos předpínacích sil do zdiva. Zděný roh je proveden v poměru ke skutečnosti 1:1. Následně je provedeno modelování v programu ANSYS, založeném na metodě konečných prvků a poté provedeno srovnávání s výsledky laboratorních zkoušek. Na základě těchto výsledků bude možné zlepšovat vytvořené modely a přiblížit se tak co nejpřesnějším a zároveň jednoduchým postupům pro modelování zdiva.cs
dc.format.extent771058 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleExperimentální měření předpjatého zdiva a jeho numerické modelovánícs
dc.title.alternativeExperimental measurements prestressed masonry and its numerical modelingcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enContribution deals with experimental measurements of deformations in the place exposed to local load caused by additional pre-stressing. The measurements are made at the masonry corner built in the laboratory equipment. The laboratory equipment was designed at Faculty of Civil Engineering VSB – TU Ostrava for measurement tri-axial stress-strain conditions in masonry. In this masonry corner two pre-stressing bars are placed. These bars are in different height and are anchored to the anchor plates, which transfer pre-stressing forces to the masonry. The specimen for laboratory testing is performed in the proportion to the reality of 1:1. Mathematical modelling of brick corner is based on finite element method using software ANSYS and then the results are compared with results of laboratory tests. On the basis of these results it should be possible to improve the models and to approach closer to the accurate and at the same time simple procedure for design of prestressed masonry.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record