Show simple item record

dc.contributor.advisorSkotnicová, Ivetacs
dc.contributor.authorHetmánek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:25:16Z
dc.date.available2014-02-04T13:25:16Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101591
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro provedení novostavby občanské vybavenosti s účelem školícího a vzdělávacího střediska v nízkoenergetickém standardu. Práce se ve své první části zaměřuje na stavební řešení objektu. Budova je navržena jako dřevostavba umístěná v bruntálském regionu. Další části se věnují stavební tepelné technice, technice prostředí staveb zahrnující návrh vytápění a nuceného větrání budovy a ekonomické zhodnocení a poslední část posouzení denního osvětlení vybraných místností budovy. Vytápění budovy je navrženo pomocí vzduchu, který bude ohříván ve výměníku napojeném na tepelné čerpadlo voda-voda. Je navržen taktéž systém zpětného získávání tepla ze vzduchu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on working out of the project of the building of public facilities - Training and Education Center in the Low-Energy Standard. In the first part of the Thesis there is solved the construction of a building, wich is designed as wood-contruction in Bruntal region. The main issue is the heating, which is solved with air heating. Air is heated with heat pump of water-water system in heat exchanger. There is also used the recuperation of heat. Rest of the thesis is focused on thermal technology of buildings, economic judgment and lighting of some rooms.en
dc.format92, [224] l. : il. + 20 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1337614 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/x-unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectškolící a vzdělávací střediskocs
dc.subjectnízkoenergetický standardcs
dc.subjectdřevostavbacs
dc.subjecttepelná technikacs
dc.subjectosvětlenícs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectvětránícs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectzpětné získávání teplacs
dc.subjecttraining and education centeren
dc.subjectlow-energy standarden
dc.subjectwood-contructionen
dc.subjectthermal technology of buildingsen
dc.subjectlightingen
dc.subjectheatingen
dc.subjectair-conditioningen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectrecuperation of heaten
dc.titleŠkolící a vzdělávací středisko v nízkoenergetickém standarducs
dc.title.alternativeTraining and Education Center in the Low-Energy Standarden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400094cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBaginský, Vladimírcs
dc.date.accepted2014-01-14cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHET003_FAST_N3607_3607T040_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record