Show simple item record

dc.contributor.advisorKvarčák, Milošcs
dc.contributor.authorKonečný, Karelcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:09Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:09Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101451
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou sledování polohy a pohybu hasiče na místě zásahu. Je rozdělena do tří tematických okruhů. První okruh je věnován složitým podmínkám zásahu. Rovněž jsou zde rozebrány ztížené podmínky, které přispívají ke komplikaci zásahu. Druhý okruh charakterizuje činnost hasiče na místě zásahu a vybraná nebezpečí, která s jeho činností souvisejí. Tato část obsahuje také stručný popis ochranných pracovních prostředků. V posledním hlavním okruhu jsem zaměřil na samotnou lokalizaci hasiče. Jsou zde popsány současné poznatky o možnostech sledování polohy a pohybu hasiče a nastíněny další systémy lokalizace. Výsledkem bakalářské práce a přínosem do budoucnosti by bylo některé lokalizační systémy aplikovat do objektů se složitými podmínkami zásahu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the tracking and tracing firefighters on the fire grand. It is divided into three thematic areas. The first group is dedicated to the intervention of omplex conditions in the buildings. Also discussed are difficult conditions that contribute to complications intervention. The second area is characterized by firefighters work on the fire grand and selected hazards associated with its activities. This section also contains a brief descriptions of the protective equipment. The last main circuit I focused on the actual location of the fire department. There are described the current knowledge about the possibilities of tracking and tracing outlines firefighters and other localization systems. Result of this work, and contribute to the future would be some positioning systems applied to objects with complex conditions hit.en
dc.format47 l. : il.cs
dc.format.extent2029510 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjecthasičcs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectdangeren
dc.subjectfirefighteren
dc.subjectlocalizationen
dc.titleSledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahucs
dc.title.alternativeMonitoring the Movement and Location of a Firefighter at the Sceneen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400071cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2014-01-22cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKON466_FBI_B3908_3908R006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record