Show simple item record

dc.contributor.advisorFolwarczny, Liborcs
dc.contributor.authorPydych, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-02-04T13:23:08Z
dc.date.available2014-02-04T13:23:08Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101448
dc.descriptionImport 04/02/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku dlouhodobé evakuace osob s různorodým tělesným a mentálním omezením ze zdravotnického zařízení domova Sosna v Třinci v důsledku mimořádné události. Kromě analýzy a vytipování takovýchto možných událostí, se zabývá posouzením reálných možností provedení evakuace a navržení jejího optimálního postupu prostřednictvím evakuačního plánu, včetně řešení evidence evakuovaných, způsobu jejich dopravy a vytipování náhradního ubytování s ohledem na zajištění potřebné zdravotnické péče.cs
dc.description.abstractBachelor thesis solves problematic of long-term evacuation peoples with different physical and mental restrictions from a healt-service eventide home Sosna due extraordinary event in the city Trinec. Apart from the analysis and selection of such extraordinary events, thesis deals with real possibilities to perform evacuation due evacuation plan, with attemp to find best evacuation solution, including evacuated peoples records, transports and selection of appropriate accomodations with sufficient healt care.en
dc.format39, [8] l. : il.cs
dc.format.extent2825998 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectdlouhodobá evakuacecs
dc.subjectevakuační pláncs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectsociální péčecs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectdomovcs
dc.subjectevacuationen
dc.subjectlong-term evacuationen
dc.subjectevacuation planen
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectsocial careen
dc.subjectsenioren
dc.subjecthometideen
dc.titleDlouhodobá evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné událostics
dc.title.alternativeLong-Term Evacuation of a Senior Citizens’ Home due to an Extraordinary Eventen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400066cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŘehák, Davidcs
dc.date.accepted2014-01-21cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPYD001_FBI_B3908_3908R003_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record