Show simple item record

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorSikora, Jancs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:44Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:44Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101177
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je posoudit význam kalkulace cílových nákladů (target costing) a zhodnotit její výhody a omezení. V první části práce je popsáno obecné členění nákladů, jsou zde popsány problematika a principy přiřazování nákladů předmětu kalkulace, některé struktury kalkulačních vzorců a samotný kalkulační systém. Druhá část je zaměřena na samotnou kalkulaci cílových nákladů, na její tvorbu a posouzení jejího významu. Poslední částí je zhodnocením výhod a omezení kalkulace cílových nákladů.cs
dc.description.abstractObjective of the bachelor thesis is to evaluate the importance of target costing and evaluate its advantages and limitations. The first part describes the general breakdown of costs. There are described problems and principles of cost allocation to subject of calculation, some structure of calculation formulas and itself costing system. The second part is focused on the target costing on its creation and assessment of its significance. The last part is the evaluation of the advantages and limitations of target costing.en
dc.format36 l. : il.cs
dc.format.extent1721216 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkalkulace cílových nákladůcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkalkulace nákladůcs
dc.subjectpřiřazování nákladůcs
dc.subjectkalkulační systémcs
dc.subjectkalkulační metodacs
dc.subjectkalkulační vzoreccs
dc.subjectcílová cenacs
dc.subjectcílové nákladycs
dc.subjectcílový ziskcs
dc.subjecttarget costingen
dc.subjectkalculationen
dc.subjectcostsen
dc.subjectcostingen
dc.subjectcost allocationen
dc.subjectcosting systemen
dc.subjectcosting methoden
dc.subjectcalculation formulaen
dc.subjecttarget priceen
dc.subjecttarget costen
dc.subjecttarget profiten
dc.titleKalkulace cílových nákladůcs
dc.title.alternativeTarget Costingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301601cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMynář, Martincs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSIK203_FMMI_B3922_6208R123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record