Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorKakáč, Dominikcs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:42Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:42Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101172
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je analýza dodavatelských vztahů a především jejich hodnocení. Práce poukazuje na důležitost vytváření těchto analýz pro podniky. Vetší část mé práce se pečlivě zaměřuje na hodnocení dodavatelů, kritéria pro tato hodnocení a metody hodnocení dodavatelů. Pro praktický příklad si představme firmu XYZ.cs
dc.description.abstractThe content of this thesis is the analysis of supplier relationships and especially their evaluation. The work highlights the importance of creating these analyzes for businesses. The greater part of my thesis carefully focuses on the evaluation of suppliers, the criteria for the evaluation and assessment methods suppliers. For a practical example, imagine a company XYZ.en
dc.format30 l. : il.cs
dc.format.extent2668552 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákladní pojmycs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectkritériacs
dc.subjectmetody hodnocenícs
dc.subjectbasic conceptsen
dc.subjectsuppliers evaluationen
dc.subjectcriterionen
dc.subjectmethods of evaluatien
dc.titleMožnosti hodnocení dodavatelů v průmyslucs
dc.title.alternativeThe Assessment Possibilities of Suppliers in the Industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301594cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBestová, Hanacs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKAK0009_FMMI_B3922_6208R123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record