Show simple item record

dc.contributor.advisorKoudela, Martincs
dc.contributor.authorŠafářová, Editacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:34Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:34Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101151
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vysvětlit pojem znalostního managementu a učící se organizace. Definovat hlavní obchodní aktivity průmyslové firmy, popsat zavádění znalostního managementu do obchodních aktivit podniku jako nástroj konkurenční výhody.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explain concept of knowledge management and learning organization. To define leading business activities of industrial company, to describe implementation of knowledge management in business activities as instrument of competitive advantage.en
dc.format33 l. : il.cs
dc.format.extent1915799 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectznalostcs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectimplicitní a explicitní znalostics
dc.subjectučící se organizacecs
dc.subjectmetody znalostního managementucs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectobchodní strategiecs
dc.subjectobchodní aktivitycs
dc.subjectprůmyslový trhcs
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjectimplicit and explicit knowledgeen
dc.subjectlearning organizationen
dc.subjectmethodology of knowledge managementen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectbusiness stratégyen
dc.subjectbusiness activitiesen
dc.subjectindustrial marketen
dc.titleZnalostní management jako nástroj pro efektivní obchodní aktivity průmyslové firmycs
dc.title.alternativeKnowledge Management as an Instrument for Efficient Trade Activities of Industrial Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301603cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeWicher, Pavelcs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSAF0018_FMMI_B3922_6208R123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record