Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martincs
dc.contributor.authorHložanková, Táňacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:16Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:16Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101118
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce je orientována na posouzení finanční situace společnosti PIKANT Ostrava, s.r.o. Využívá ustálených metod finanční analýzy, nástroje, jehož výstupy slouží pro finanční řízení podniku nebo mohou být podkladem ke stanovení hodnoty podniku pro účely externích zájemců - obchodních partnerů, bank a investorů. Práce objasňuje podstatu a primární pojmy finanční analýzy, charakterizuje metody a techniky, které používá. V praktické části je provedena charakteristika firmy PIKANT Ostrava, s.r.o. Následuje zpracování dat účetních výkazů firmy z let 2007 - 2011. Závěr práce je věnován posouzení finanční situace firmy.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company PIKANT Ostrava, s.r.o. It uses steady-state methods of financial analysis tools, whose outputs can be the starting point that serves for financial management, or determining the value of firm for external candidates as business partners, banks and investors.The thesis explains the nature and prime concepts of financial analysis, describes methods and tehcniques used by this one. In The subsequent section is a described characteristic of the company PIKANT Ostrava, s.r.o. Is followed with prosessing of data in the financial statements of the Company from 2007 to 2011. The conclusion of thesis is dedicated to an assessment of financial situation of the company.en
dc.format51, [6] l. : il.cs
dc.format.extent3242478 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz získu a ztrátycs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and lossen
dc.subjectmethods of finacial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.titleFinanční analýza podniku PIKANT Ostrava, s.r.o.cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of Company PIKANT Ostrava, s.r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature20131630cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSkála, Petrcs
dc.date.accepted2013-09-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHLO0022_FMMI_N3922_6208T123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record