Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Vladimírcs
dc.contributor.authorŽilinský, Filipcs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:35:49Z
dc.date.available2013-10-20T17:35:49Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101059
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvoření úloh pro generování a měření rychlých jednorázových signálů na číslicovém osciloskopu. V práci jsou uvedeny popisy jednotlivý signálů s principy jejich generování. Po seznámení se s problematikou návrhu byly sestrojeny dva funkční vzorky analogových tvarovačů signálu s varaktorem SRD a vedením, a tvarovače s lavinovým tranzistorem, které byly porovnány v časové i kmitočtové oblasti. Dále byl realizován generátor na architektuře FPGA desky Spartan – 3, firmy Xilinx. V práci je popsán návrh, realizace a jeho testování. V příloze je uveden vzorový protokol laboratorní úlohy se zadáním.cs
dc.description.abstractThe objective of this bachelor´s thesis is the creation of tasks for the generation and measurement of fast signals on digital oscilloscope. The descriptions of particular signals and the principles of their generation are given in the thesis. After the acquaintance with the issue two functional specimens of analog shapers of signal with the varactor SRD and line were designed and constructed as well as shapers with avalanche transistor. Their time and frequency qualities were compared. A generator on the architecture FPGA of the Spartan - 3 board of the firm Xilinx was also realized. Its design, realization and testing is also described in the thesis. Sample record of the laboratory task including the instructions is given in the annex.en
dc.format.extent2360081 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGenerátor, signál, impuls, SRD, tvarovací vedení, lavinový tranzistor, osciloskopcs
dc.subjectGenerator, signal, impulse, SRD, forming lines, avalanche transistor, oscilloskopeen
dc.titleGenerování rychlých jednorázových signálů a jejich měření číslicovým osciloskopem – laboratorní úloha.cs
dc.title.alternativeGeneration of Fast Single Signals and their Measurement with Digital Oscilloscope - Laboratory Exerciseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMartinák, Lukášcs
dc.date.accepted2013-08-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZIL0016_FEI_B2649_3901R039_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record