Show simple item record

dc.contributor.advisorKissiková, Lenkacs
dc.contributor.authorZelík, Václavcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:27:22Z
dc.date.available2013-06-26T11:27:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100171
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractV předložené bakalářské práci je zpracován dopravně provozní řád společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V první části této práce je provedena analýza dopravní obsluhy expediční části středojemné válcovny, s vybranými legislativními požadavky a riziky v dopravě. Následně jsou tato rizika vyhodnocena a současně navržena opatření k jejich minimalizaci. V závěru práce jsou uvedena opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravní obsluze SJV a jejich zapracování do dopravně provozního řádu, který tvoří samostatnou součást této práce.cs
dc.description.abstractIn the following thesis transport rules of operation are created for the company ArcelorMittal Ostrava Inc. The first part of this thesis deals with the analysis of transport services of the loading and unloading zone of the medium section mill, along with selected legislative requirements and transportation risks. These risks are subsequently evaluated and measurements for their minimization are proposed. Measures to increase the safety of the transport services of SJV and their integration in to the transport rules of operation, which is a separate section of this work, are included in the conclusions.en
dc.format35, [3] l. : il. + 1 příl.cs
dc.format.extent2364590 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectArcelorMittal Ostrava a.s.cs
dc.subjectstředojemná válcovnacs
dc.subjectdopravní řádcs
dc.subjectArcelorMittal Ostrava Inc.en
dc.subjectmedium - light section millen
dc.subjecttransport regulationsen
dc.titleVypracování dopravně provozního řáducs
dc.title.alternativeDevelopment of Transport Operating Rulesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301113cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMyslivec, Liborcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisZEL100_FBI_B3908_3908R001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record