Show simple item record

dc.contributor.advisorMaléřová, Lenkacs
dc.contributor.authorKonvičková, Šárkacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:27:16Z
dc.date.available2013-06-26T11:27:16Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100147
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na popis metod analýz rizik aplikovatelných pro území. Na začátku práce je vysvětlen legislativní rámec, o který se princip managementu rizik území opírá, další část je věnována vysvětlení problematiky a rozboru konkrétních metod, které se používají jak v České republice, tak v zahraničí. Poslední část této bakalářské práce je věnovaná projektům Evropské unie, které byly realizovány za účelem podpory orgánů krizového řízení v předvídání a řešení přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí. Závěrem byl shrnut současný stav problematiky managementu rizik a potřeba spolupráce na evropské úrovni.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the description of risk analysis methods applicable to the territory. At the beginning of the work is explained in the legislative framework, on which the principle of risk management is based, the next section is devoted to an explanation of the problem and analysis of specific methods that are used in both the Czech Republic and abroad. The last part of this thesis is devoted to the European Union projects, which were implemented in order to support emergency management authorities in anticipating and dealing with natural and man-made emergencies. In conclusion was summarized the current state of the problem of risk management and the requirement for cooperation at European level.en
dc.format37 l. : il.cs
dc.format.extent884325 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectincidenten
dc.titleRozbor metod pro analýzu rizik území v ČR a zahraničícs
dc.title.alternativeAnalysis of Methods for Territorial Risk Analysis in the Czech Republic and Abroaden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300987cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDobeš, Pavelcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMAC602_FBI_B3908_3908R003_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record