Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věracs
dc.contributor.authorLabudek, Michalcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:27:02Z
dc.date.available2013-06-26T11:27:02Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100104
dc.descriptionStrany 15 - 64 jsou uvedeny v Technické zprávě k diplomové práce.Tato část diplomové práce může být zveřejněna pouze se souhlasem Územního odboru Karviná Policie České republikycs
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zaobírá modernizací komplexního systému fyzické ochrany objektu Policie České republiky z pohledu vstupu, pohybu a jednání neoprávněných osob, které by mohly způsobit újmu. V úvodní části diplomové práce je popsáno zabezpečení policejního objektu z obecného hlediska, následuje popis současného stavu zabezpečení policejního objektu, nalezení slabých míst prostřednictvím analýzy rizik a navrhnutí inovativního zabezpečení. V závěru diplomové práce je vybrána jedna nejvhodnější varianta zabezpečení a tím je naplněn přínos této práce.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the modernizing total system physical wardships object Police of the Czech Republic in terms of access, movement and activities of unauthorized persons, which could cause harm. In the introductory part of the thesis describes the security police building in general terms, followed by a description of the current state of security police building, identify weaknesses through risk analysis and devising innovative security. In conclusion, the thesis is chosen one of the best security option and that is filled with the benefits of this work.en
dc.format72 l. : il.cs
dc.format.extent2071546 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzabezpečení objektucs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectthe securing of the objecten
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrisken
dc.titleModernizace komplexního systému fyzické ochrany objektu Policie České republikycs
dc.title.alternativeModernizing total system physical wardships object police Czech republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301144cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomírcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisLAB024_FBI_N3908_3908T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record