Show simple item record

dc.contributor.advisorŠčurek, Radomírcs
dc.contributor.authorChumchal, Tomášcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:39Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:39Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100030
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti na letišti prostřednictvím profilace osob s využitím inovativních metod profilace. Úvodní část je zaměřena na související právní předpisy a bezpečnostní procedury na letišti. Teoretická část dále popisuje princip profilace a možnosti aplikace prostřednictvím biosignálů člověka. Pro oblast civilní letecké přepravy je zpracována analýza rizik. Následuje uvedení inovativních metod profilace a souvisejících opatření. V kapitole „Aplikace inovativního řešení“ je zpracováno posouzení jednotlivých inovativních metod a příklad praktické realizace založené na integraci bezpečnostních opatření. Na závěr je uveden přínos řešení a příklad kalkulace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with security at the airport by passenger profiling by using innovative methods. The introductory part focuses on the related legislation and security procedures at the airport. The theoretical part describes the principle of profiling and possibilities of application by human biosignals. The risk analysis is processed for the area of the civil aviation followed by introduction of innovative methods of profiling and related measures. The assessment of innovative methods and example of practical implementation based on integration is processed in the chapter “Application of Innovative Solution”. The conclusion is focused on benefits of designed solution and an example of calculation.en
dc.format79 l. : il.cs
dc.format.extent3047891 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectletištěcs
dc.subjectprofilacecs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectairporten
dc.subjectprofilingen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrisken
dc.titleZajištění bepečnosti na letišti pomocí profilace a identifikace cestujícíchcs
dc.title.alternativeSecurity at the airport by profiling and identification of passengersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301132cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMaršálek, Danielcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisCHU111_FBI_N3908_3908T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record