Show simple item record

dc.contributor.advisorŘehák, Davidcs
dc.contributor.authorSolánská, Michaelacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:36Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:36Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100025
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku varování a informování zrakově a sluchově postižených osob. V první části práce je řešena právní úprava, instituce, rozdělení zrakově a sluchově postižených osob do kategorií podle postižení a stávající opatření v této problematice. V další části jsou analyzovány technické prostředky a komunikační systémy vhodné pro dorozumívání a komunikaci. V závěru práce jsou na základě analyzované části, navrženy technické a organizační opatření k varování a informování zrakově a sluchově postižených osob při mimořádných událostech v České republice.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to solve the issue of warning and informing visually and hearing-impaired persons in case of extraordinary events. First part is focused on existing legislation and institutions, division of visually and hearing-impaired into categories according to the extent of their handicap and measures that are currently being employed in that area. Communication systems and technical means devices suitable for communication with impaired persons are thoroughly analyzed in the next section. On basis of analyzed issues dissertation finally proposes possible technical and organizational means to warn and notify visually and hearing-impaired members of society during extraordinary events and emergencies in the Czech Republic.en
dc.format44 l. : il.cs
dc.format.extent3195473 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvarování obyvatelstvacs
dc.subjectinformování obyvatelstvacs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectzrakově postižené osobycs
dc.subjectsluchově postižené osobycs
dc.subjectpopulation warningen
dc.subjectpopulation notificationen
dc.subjectextraordinary eventen
dc.subjectvisually impaired personsen
dc.subjecthearing-impaired personsen
dc.titleVarování a informování sluchově a zrakově postižených osob při mimořádných událostechcs
dc.title.alternativeWarning and Informing the Hearing and Visually Impaired in Case of Extraordinary Eventsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300910cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeIvanko, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSOL099_FBI_N3908_3908T007_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record