Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věracs
dc.contributor.authorBoubalová, Ivetacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:33Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:33Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100014
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením projektu zabezpečení objektu stavebnin Raab Karcher, které spočívá ve zhodnocení současného stavu, přes rizikové analýzy, až k návrhu na zlepšení zabezpečení. Práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje právní předpisy potřebné v této oblasti a základní informace o firmě, které jsou pro projekt důležité. Druhá část je zaměřena na současný stav zabezpečení objektu. Třetí část je věnována analýze rizik, kde se hledají nejslabší místa systému. V závěru práce je posouzení třech optimálních variant na zlepšení zabezpečení, včetně výběru a podrobného rozboru jedné z nich.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the creation of the project security building Raab Karcher, which consists of assessing the current state, through risk analysis, to the proposal to improve security. The work is divided into several parts. The first part contains the necessary legislation in this area and basic information about the company, which are important for the project. The second part focuses on the current state of security. The third part is devoted to the analysis of risks, which are looking for the weakest points of the system and the last part is the design of the three best options to improve the security and the subsequent selection and detailed analysis of one of them.en
dc.format59 l. : il.cs
dc.format.extent3821451 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsafetyen
dc.subjectrisken
dc.subjectsecurityen
dc.subjectanalysisen
dc.titleBezpečnostní projekt objektu firmy RAAB KARCHEcs
dc.title.alternativeSecurity project object firm RAAB KARCHEen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301124cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomírcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBOU061_FBI_N3908_3908T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record