Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorVeselský, Radekcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:31Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:31Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100008
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi zabezpečení Centra sociálních služeb v Prostějově. Centrum se skládá z domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tato práce obsahuje základní právní předpisy a informace související jak s fyzickou ochranou, tak se zařízením sociálních služeb. Dále následují statistické údaje o stavu sociálních služeb a kriminality v Olomouckém kraji. Praktická část obsahuje charakteristiku tohoto objektu, aktuální zabezpečení a samozřejmě zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení pomocí analýzy rizik. Na závěr této práce jsou uvedeny varianty možného způsobu zabezpečení, které by měly v budoucnu zvýšit bezpečnost daného objektu.cs
dc.description.abstractThe Diploma Thesis concerns with security possibilities the Center for Social Services in Prostějov. The centre comprises of seniors’ house and house with special treatment. This thesis contains basic legal regulations and information related to Physical protection and property of the Center for Social Services. After that, the thesis includes statistical figures about state of welfare and criminality in Olomouc region. Practical part contains the characterisation of the compound, actual security and naturally evaluation of the actual state of security level using risk analysis. In the end of this thesis possible means of protection that should in the future increase security of the compound are mentioned.en
dc.format69, [26] l. : il.cs
dc.format.extent4920019 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochrana, zařízení sociálních služeb, analýza rizik, zabezpečení objektucs
dc.subjectphysical protection, social service, risk analysis, premises securityen
dc.titleZabezpečení Centra sociálních služeb v Prostějově prostředky technické ochrany objektůcs
dc.title.alternativeSecuring the Center for Social Services in Prostejov with the Means of Technical Protection of Objectsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301157cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeČech, Lumírcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVES182_FBI_N3908_3908T005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record