Now showing items 1-1 of 1

  • Seizmika komorového odstrelu 

    Pandula, Blažej; Bocan, Jozef; Kondela, Julián; Sasvári, Tibor (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2007, roč. 7, č. 2, s. 239-251 : il.)