Now showing items 1-1 of 1

  • Safety and risk as part of railway system 

    Čičmancová, Silvia (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2013, roč. 8, č. 2, s. 33-38 : il.)