Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Děkánátu fakulty FMT (600) v časopisech registrovaných ve Web of Science, počínaje rokem 2020.

Recent Submissions